Eugenijus Čiplys

Meno vadovas

„Man ansamblis – tai kūrybinis, meninis ir emocinis bendraminčių bendravimas. Manau, kad tikrasis ansamblietis turi priklausyti tai šeimai, saugoti istoriją ir puoselėti tradiciją. Tikrasis ansamblietis aukoja save savo namų (Ansamblio) puoselėjimui vardan viso krašto gražumo.
Ateinančioms kartoms palinkėčiau ieškoti, atrasti ir mylėti.“

Eugenijus Čiplys

VU Ansamblio meno vadovas nuo 2006 m. yra Eugenijus Čiplys – birbynės, lamzdelio mokytojas ekspertas. Meno vadovas arba, kaip jį vadina patys ansambliečiai, Vadas – tai žmogus, vienijantis ansamblį ir apjungiantis visas žanrų grupes. Būtent jis geriausiai reprezentuoja ansamblį, jo vertybes ir yra didelis autoritetas ansambliečiams. Vadas visada išlieka atviras ir visų žanrų atstovais rūpinasi vienodai, visada pasidomi, asmeniškai pasiteirauja, kaip sekasi vienam ar kitam ansambliečiui. Bendrų repeticijų metu niekas nelieka nuošaly – Vadas nepamiršta pasakyti pastabų bei komentarų ne tik orkestrantams, bet ir šokėjams, choristams. Jis skiria dėmesį aukštai pasirodymų kokybei, studentų asmeniniam tobulėjimui, atkreipia dėmesį net į natų puslapio pervertimo laiką! Meno vadovas visad supažindina su atliekamais kūriniais, papasakoja kokia yra tam tikros kūrinio dalies esmė, kaip mes turime jį atlikti ir kodėl būtent tas kūrinys buvo pasirinktas mūsų koncertinei programai. Jam svarbu, kad kiekvienas grojantis perteiktų kūrinio emociją ir mintį savo instrumentu ir pasirodymu scenoje. Jo kūryba, muzikavimas, kūrinių pajautimas ir išjautimas verčia dar labiau vertinti tautinį meną ir stengtis jį puoselėti patiems, o jo pasakyti žodžiai renginių, koncertų metu visada pasiekia klausančiųjų širdis ir įkvepia nesustoti . Taigi, Ansamblio Vadą galima drąsiai pavadinti Ansamblio siela. Tai žmogus, kūrėjas, be kurio būtų sunku įsivaizduoti Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansamblį.

Kūryba

KRAIČIO DROBELĖS + -

E. Čiplio išplėtota lietuvių liaudies muzika,
R. Bakanausko choreografija

JŪRALA + -

E. Čiplio muzika,
T. Žėko žodžiai

JADVYGOS POLKA + -

E. Čiplio muzika,
V. Mačiulskio žodžiai ir choreografija

VIEVERSIO RYTAS + -

E. Čiplio muzika

ADVENTO VAKARAI + -

Lietuvių liaudies daina,
E. Čiplio aranžuotė,
D. Berulio choreografija

OI, ANT KALNO KARŪNĖLĖ + -

A. Martinaičio muzika,
E. Čiplio ir D. Mačiukaitės aranžuotė,
lietuvių liaudies žodžiai,
V. Buterlevičiaus sceninė kompozicija

SUTARTINĖS + -

E. Čiplio išplėtota lietuvių liaudies muzika

ŽUVŲ ŠAKELĖ + -

R. Šličkutės išplėtota, E. Čiplio aranžuota lietuvių liaudies daina,
A. Jankutės choreografija

KŪMŲ ŠOKIS + -

E. Čiplio muzika,
V. Mačiulskio choreografija

PAVASARIS + -

E. Čiplio išplėtota lietuvių liaudies muzika,
lietuvių liaudies žodžiai,
I. Alaburdienės choreografija

ČIŪŽELA + -

A. Lapinsko muzika,
E. Čiplio aranžuotė,
V. Ežerskio choreografija

SODAUTO + -

A. Noviko išplėtota lietuvių liaudies sutartinė,
E. Čiplio instrumentuotė