Apie mus

Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis – tai seniausias studentų dainų ir šokių ansamblis Lietuvoje, vienas labiausiai vertinamų tautinio meno puoselėtojų bei skleidėjų, išgarsėjęs novatoriškumo ir archaikos elementų derinimu savo programose.

„Brangindami liaudies meną, mes jam suteikiame naują turinį, naują formą. Manome, kad žodžiais – liaudiškas ir šiuolaikiškas – nusakytume ansamblio meninę kryptį.“ – taip yra apibūdinęs ansamblį ilgametis meno vadovas Vidas Aleksandravičius. Būtent tokia menine kryptimi šiuo metu ansamblį veda toliau meno vadovas Eugenijus Čiplys, choro vadovė Dovilė Mačiukaitė, orkestro vadovė Virginija Alenskienė, šokėjų vadovai Roberta Leščinskaitė ir Albertas Švelginas. Kai 1940 metais Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė įkūrė universiteto merginų šokių grupę, niekas negalvojo, kad po kelių dešimčių metų ji išaugs į dešimtis muzikantų, šokėjų ir dainininkų vienijantį ansamblį.

Visus tuos metus ansamblį puoselėjo ir formavo daug puikių šokių, choro ir orkestro vadovų, savo sričių profesionalų – V. Bartusevičius, J. Lingys, J. Gudavičius, A. Gimžauskas, A. Krogertas, V. Baumila, J. Cijūnėlis, E. Pundys, A. Balčiūnas, V. Četkauskas, E. Morkūnienė, D. Čičinskienė, A. Vidugiris, A. Kirilauskas, V. Mikutavičius, K. Mikiška, A. Asevičius, V. Verseckas, V. Abaris, A. Kirvaitienė, S. Taukinaitienė, H. Uznys, D. Aleksandravičienė ir kt. 2002 metais ansamblį paliko ilgametė ansamblio šokių vadovė Tamara Kalibataitė, kurios kūrybinis palikimas puoselėjamas ir toliau.

Per aštuoniasdešimt veiklos metų Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis ne kartą iškovojo pergales meno saviveiklos konkursuose, pelnė laureatų vardus įvairiose peržiūrose, laimėjimus jaunimo festivaliuose. Ansamblį taip pat matome kiekvienoje Dainų šventėje, Pabaltijo studentų dainų šventėje „Gaudeamus“. O savo koncertais ansamblis žavi ne tik žiūrovus namuose, bet ir daugelio Europos šalių liaudies meno gerbėjus – vengrus, lenkus, čekus, slovakus, vokiečius, bulgarus, prancūzus, graikus, italus, portugalus ir kt.

Dabar ansamblį sudaro daugiau nei 100 šokėjų, muzikantų ir dainininkų. Jiems ansamblis – geriausias laisvalaikio praleidimo būdas, antra šeima, į kurią mielai susirenka po paskaitų, darbų ar sunkių egzaminų sesijų. Visi ansamblyje šokantys, grojantys ir dainuojantys studentai skrieja per gyvenimą su meile ansambliui, mokėdami taupyti ir planuoti studijų laiką, suprasti ir vertinti liaudies meną, praturtindami patį ansamblį savo nuoširdumu bei energija. O ansamblio programose autentiškos bei aranžuotos liaudies dainos, šokiai ir muzikiniai kūriniai, visad būna papuošti studentiška nuotaika ir profesionalumu.