80 metų jubiliejus

Kai 1940 metais Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė įkūrė universiteto tautinių šokių grupę, kurią tuo metu sudarė 16 merginų, niekas negalėjo net pagalvoti, jog po kelių dešimčių metų ji išaugs į dešimtis muzikantų, šokėjų ir dainininkų vienijantį ansamblį.
Daugiau informacijos apie jubiliejinius metus – jau netrukus!